Posts Tagged ‘fivedifferencegame’

מצב רוח בחורף

מצב רוח בחורף

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - אפריל 26, 2012 ב 10:29 על

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , , , ,

Strawberry party

Strawberry party

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - ב 10:29 על

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , , , ,

Winter holiday

Winter holiday

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - ינואר 26, 2012 ב 11:38 על

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , , ,

Snowballs 5 הבדלים

Snowballs 5 הבדלים

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - ב 11:37 על

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , , ,

Picnic in the nature

Picnic in the nature

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - ב 11:37 על

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , , ,

Bright winter 5 הבדלים

Bright winter 5 הבדלים

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - ב 10:15 על

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , ,

Fantasy world

Fantasy world

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - ב 10:15 על

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , ,

Funny day 5 הבדלים

Funny day 5 הבדלים

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - ינואר 22, 2012 ב 8:29 בערב

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , , ,

Fantastic winter

Fantastic winter

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - ב 8:29 בערב

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , , , ,

בקר טוב 5 הבדל

בקר טוב 5 הבדל

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - ב 8:28 בערב

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , , , ,

בקר טוב 5 הבדל

בקר טוב 5 הבדל

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - ב 8:28 בערב

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , , , ,

יער החורף 5 הבדל

יער החורף 5 הבדל

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - ב 8:28 בערב

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , , , ,

יער החורף 5 הבדל

יער החורף 5 הבדל

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - ב 8:28 בערב

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , , , ,

פרוסטי בוקר 5 הבדלים

פרוסטי בוקר 5 הבדלים

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - ינואר 14, 2012 ב 7:23 בערב

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , , , ,

Cold Winter 5 הבדלים

Cold Winter 5 הבדלים

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - ב 7:23 בערב

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , , , ,

Paradise of Flowers 5 הבדלים

Paradise of Flowers 5 הבדלים

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - ינואר 13, 2012 ב 8:12 בערב

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , , ,

להרוג את הזמן 5 הבדלים

להרוג את הזמן 5 הבדלים

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - ב 8:12 בערב

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , , , ,

עולם פרחים 5 הבדלים

עולם פרחים 5 הבדלים

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - ינואר 9, 2012 ב 1:00 בערב

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , , , ,

Happy time 5 הבדלים

Happy time 5 הבדלים

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - ב 1:00 בערב

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , , , ,

Strawberry Glade 5 הבדלים

Strawberry Glade 5 הבדלים

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - ינואר 6, 2012 ב 7:42 בערב

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , , , ,

Wonderful day 5 הבדלים

Wonderful day 5 הבדלים

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - ב 7:42 בערב

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , , , ,

Fairy forest 5 הבדל

Fairy forest 5 הבדל

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - ינואר 5, 2012 ב 8:20 על

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , , , ,

יום שטוף שמש 5 הבדל

יום שטוף שמש 5 הבדל

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - ב 8:20 על

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , , , ,

Sunbeam 5 הבדלים

Sunbeam 5 הבדלים

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - ב 8:20 על

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , , , ,

Summer in the village. 5 הבדלים

Summer in the village. 5 הבדלים

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - ב 7:17 על

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , , , ,

Sunny meadow 5 הבדלים

Sunny meadow 5 הבדלים

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - ב 7:17 על

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , , , ,

Funny pictures 5 הבדלים

Funny pictures 5 הבדלים

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - ב 7:17 על

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , , , ,

New Year’s night. 5 הבדלים

New Year's night. 5 הבדלים

תיאור

מצא את חמשת ההבדלים בין שתי התמונות. עבודת אמנות טובה, אפקט מרגיע.

הוראות

לחץ על 5 דברים אתה מוצא שונה בין שתי התמונות כדי להתקדם לשלב הבא.

מניה

יהיה הראשון להגיב - מה אתה חושב?  Posted by wx - ינואר 4, 2012 ב 8:41 בערב

קטגוריות: פזלים   תגיות: , , , , , , , ,

הדף הבא »