נחיתת פוטבול אמריקאי

נחיתת פוטבול אמריקאי

You’ll need some serious skills (or a miracle) to score the winning touchdown!

Arrows = Move
Ctrl + Right = Jump
חלל + Right = Tackle

Make it to the end zone before the opposing team takes you down!

מניה