Wheres אצבעי

Wheres אצבעי

תיאור

פיראניה אלה באמת אוהבת אצבעות. ובכן אני די בטוח שהם יאכלו כל סוג של בשר. אבל היום ITR זה את האצבע הוא אחרי ורק אתה יכול לעצור אותם מצורך הצהריים.

הוראות

השתמש בעכבר כדי להזיז את האצבע.

מניה