Tombscape 2

Tombscape 2

תיאור

Tombscape 2 היא נקודה & לחץ משחק הרפתקאות בריחה, לגלות יצורים מוזרים, לפתוח חדרים מוזרים, לחשוף אוצרות מדהימות ויותר מכל לנסות לברוח בחיים!!

הוראות

קרא את תיאורים, יצורים לצלם ולהבות נצחיות, לפתור את החידות ולפתוח את הדרך החוצה!!

מניה