Επιβίωση των ψαριών

Επιβίωση των ψαριών

Περιγραφή

φάει πολλά μικρά ψάρια όπως can.Beware του μεγάλου fish.Try να επιβιώσουν μέχρι το τέλος του παιχνιδιού.

Οδηγίες

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε αριστερά,δικαίωμα,πάνω και κάτω. Mute μουσική Τύπου “M” κλειδί ή μικρόφωνο με το πλήκτρο “Εσείς” πλήκτρο

Μετοχή