Η Νεκρά στάθμευσης

Η Νεκρά στάθμευσης

Περιγραφή

Ο χώρος στάθμευσης Dead θέτει σειρά που μας οδηγεί σε μια αποκαλυπτική πόλη. Full of ruins, destroyed cars, cracks and the living dead. You’re driving a steam punk style car with a skeleton driver. Take to the streets and see if you can get to the end of each level. Once you do, you will see a yellow parking spot that you need to stop on.

Οδηγίες

Use arrow keys to park your car.

Μετοχή