Μετάβαση Ντομάτα

Μετάβαση Ντομάτα

Περιγραφή

Η ντομάτα και η πλάκα έχει μια συμπλοκή. Θα πρέπει να ελέγχει τη ντομάτα. Κάντε το προσγειώσει στην πλάκα, ενώ το άλμα της.

Οδηγίες

Χρησιμοποιήστε το αριστερό βελάκι ή Α '’ για να μετακινήσετε την αριστερά ντομάτα.
Χρησιμοποιήστε το δεξί βελάκι ή «D’ για να μετακινηθείτε προς τα δεξιά.
Συλλέξτε αστέρι όταν εμφανίζεται για bonus πόντους.

Μετοχή