Η πτώση της Ιερουσαλήμ

Η πτώση της Ιερουσαλήμ

Περιγραφή

Υπερασπιστούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ κατά την εισβολή του στρατού με κάθε κόστος. Χρησιμοποιήστε ό, τι μικρό χρυσό θα πρέπει να βελτιώσουν τις άμυνες σας και να περιμένω το χρόνο σας.

Οδηγίες

Μετοχή